HİZMETLERİMİZ

Hizmetler / KALİTE POLİTİKASI

 KALİTE POLİTİKASI


Şirketi Olarak Politikamız;

* SIFIR VE İKİNCİ EL ULTRASONOGRAFİ VE EKOKARDİYOĞRAFİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ SATIŞI, YEDEK PARÇA SATIŞI, TEKNİK SERVİS HİZMETİ, BAKIM ONARIM SARF MALZEMESİ SATIŞI, EĞİTİMİ; hizmetleri sunumu faaliyetleri konusunda kalite seviyesi yüksek, rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır.
POLİTİKAMIZ, İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KİŞİ, KURULUŞ ve KURUMLARA BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA;

*Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli ürünleri en ekonomik şekilde üretme,

*  Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak,

*  İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdamı ve motivasyonu sağlamak,

*  Hissedarların, toplumun, çalışanların ve tedarikçilerin beklentilerine hizmet eden sürekli gelişen ve yaşayan bir kuruluş olmak,

*  Siparişleri zamanında teslim etmek, Üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,

*  Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

*  Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

*  Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak.

BU HEDEFE ULAŞMAK;

*  Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,

*  Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,

*  Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,

*  Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,

*  Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,

*  Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynakların az fire oluşturacak şekilde kullanılması,

*  Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,

* Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,

*SIFIR VE İKİNCİ EL ULTRASONOGRAFİ VE EKOKARDİYOĞRAFİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ SATIŞI, YEDEK PARÇA SATIŞI, TEKNİK SERVİS HİZMETİ, BAKIM ONARIM SARF MALZEMESİ SATIŞI, EĞİTİMİ; iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,

*  “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması,

*  Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,

*  Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,

*  Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi,

*  Sürekli gelişen ürün ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.