EkolsanİletişimYorumlarMenü

Ultrason

Ultrason

Farklı yoğunluklardaki doku yüzeylerinden yansıyarak geri dönen ultrases dalgalarının algılanması ve görüntüye dönüştürülmesidir. (Pulse-Echo) temeline dayanır.

USG görüntüleme nedir?

 • Vücudu yüksek frekanslı ses (ultrason-ultrases) dalgalarına maruz bırakarak vücüdun görüntülerinin oluşturulması
 • İyonizan radyasyon kullanmaz
 • Gerçek zamanlı olduğundan vücudun hareketli parçalarını ve kan akımını gösterebilir.

Tarihçesi

 • 1880 piezoelektrik etkisi
 • 1942 ilk tıbbi USG uygulaması
 • 1960 ların sonlarında kullanımında artış
 • 1970 lerin ortalarında dinamik USG
 • 1980 ler renkli Doppler USG

Ultrasonografide Ultrason(Ultrases)

 • Fizikte “ultrason-ultrases” tabiri insan kulağının duyabileceği sınırların üzerindeki ses enerjisi (mekanik dalga)
 • İnsan kulağı 20-20.000 Hz
 • Ultrason= >20.000 Hz

Görüntü Oluşumu

Bir vericiden dokuya giden ve geri dönen ses dalgaları tarafından meydana gelir. Ses dalgaları yumuşak dokularda benzer hızda yol alır.

İnsan dokularında ses iletimi;

 • Hava 331 m/s
 • Karaciğer - Dalak - Kas 1549 m/s 1566 m/s 1568 m/s ] Ortalama 1540 m/s
 • Kemik 3360 m/s

Piezoelektrik etkisi

 • Kristallere basınç uygulanması ile ultrasound (ultrases) oluşturulması esasına dayanır
 • Tersine yansıyan ses dalgaları elektrik enerjisine dönüştürülür
 • Transdüser (dönüştürücü-güç çevirici) bir enerji türünü diğerine dönüştürür – Elektrik sese= puls – Ses elektriğe= eko

Transdüser (Prob)

 • Ultrasesi yayan ve yankıları algılayan ünite

Ultrasonun doku ile etkileşimi;

 • Yansıma
 • Kırılma
 • Geçiş
 • Saçılma

Frekans-Dalga Boyu

 • Kristallerin kalınlığı arttıkça
 • Ürettikleri sesin frekansı azalır.
 • Dalga boyu artar.
 • Ultrasesin frekansı ile dalga boyu arasında ters bir ilişki vardır.

Eko

 • Eko yumuşak dokular tarafından üretilir
 • Ekolar transdüser kristalleri tarafından alınır
 • Ekolar USG cihazı tarafından işlenir, yorumlanır ve görüntü oluşturur.

Hangi organlar değerlendirilebilir?

 • Kranyum
 • Toraks
 • Abdomen
 • Pelvis
 • Kas-iskelet
 • Kardiyovasküler system
 • Obstetrik
 • Endokrinoloji

Başka ne amaçla kullanılabilir?

 • İğne biyopsilerine rehberlik
 • Drenaj
 • Stent yerleştirilmesi
 • Doppler USG – Damarlardaki darlık-tıkanıklık – Toplar damarlardaki yetmezlik, varis

Nasıl Çalışır?

 • Ses’ten görüntüye;
 • Sesten görüntü oluşması için: ses dalgasının oluşması, ses dalgasının gönderilmesi, dönen ekoların alınması ve bu ekoların işlenmesi gerekir.
 • Ultrasonogafide;
 • Sinyal (ses) üreticisi transdüsere monte edilir, piezoelektrik kristalleri elektrik enerjisini sese dönüştürür ve dokulara gönderir
 • Ses dalgaları dokuda; saçılır, yansır, kırılır, absorbe edilir
 • Yansıyan ses enerjisi işlenir ve ekranda görüntüye çevrilir.

Ses Dalgasının Oluşumu

 • Ses dalgası transdüser içindeki piezoelektrik kristaller tarafından oluşturulur
 • Kısa ve güçlü elektrik pulsları kristallerde sıkıştırarak ve istenen frekansta (2-18MHz) ultrases oluşturur
 • Ses dalgası incelenecek alana gönderilir ve vücuttan yansır
 • Jel havayı keser
 • Dönen ekolar tansdüseri titreştirir ve titreşimler elektrik enerjisine dönüştürülür ve bu bilgisayarda işlenerek görün oluşur.

Görüntü Oluşumu

 • USG cihazı
 • Ekonun ne kadar sürede geri yansıdığını
 • Ekonun şiddetini tespit edebilmeli
 • Sonuç olarak pikselleri lokalize edebilir ve şiddetlerine göre görüntü oluşturur.

USG Cihazı

 • Temel bir USG cihazı aşağıdaki parçalardan oluşur;
 • Transdüser (güç dönüştürücü) prob: Ses dalgalarını gönderir ve alır
 • Merkezi işlem üniti: bütün işlemleri yapan ve prob ve kendisi için elektrik sağlayan bilgisayar
 • Transdüser puls kontrolü: pulsun süresini, frekansını, şiddetini ayarlar
 • Ekran: görüntüyü gösterir
 • Klavye ve gösterge: bilgi girişi ve sonuçların gösterilmesi
 • Disk depo aleti: görüntü bilgilerini depolar
 • Printer-yazıcı

Düz lineer dizilimli prob

 • Yüzeyel dokuları görüntülemede kullanılır
 • Kristaller lineer dizilmişlerdir
 • Transdüser kafası düzdür
 • Düz çizgiler halinde ses dalgası üretir
 • İmajlar dörtgen şeklindedir

Kavisli (eğrisel) prob

 • Konveks prob da denir
 • Derin yapıları incelemede kullanılır
 • Kristaller eğrisel tarzda dizilmişlerdir
 • Abdomen ve pelviste kullanılır

Faz dizilimli problar

 • Kristaller birbirlerine yakındır
 • Ses dalgaları tek bir noktadan çıkar ve fan şeklinde dağılır
 • Konveks prob dan daha küçük ve daha düz bir yüzü vardır
 • Kardiyak ve transfontanel görüntülemede kullanılır

Endokaviter prob

 • Konveks bir yüzü vardır
 • İnce uzun şekilleri incelenecek bölgelere yerleştirilmesini kolaylaştırır
 • Çok sıklıkla jinekolojik amaçlı kullanılırlar

USG Modları

 • US bilgisi değişik şekillerde gösterilebilir
 • A Mode: Göz’ün değerlendirilmesinde
 • M Mode: Hareketi değerlendirmek için, kardiyoloji
 • B Mode: İki boyutlu görüntü, abdomen, obstetrik, kas iskelet, tiroid
 • Doppler USG: Kan akımını değerlendirmede kullanılır. Renk gri skala görüntü üzerinde görülür
 • 3D, 4D USG

USG nin fayda ve riskleri

 • Çoğu noninvaziv ve ağrısızdır
 • Kolay ulaşılabilir, ucuz, yaygın
 • İyonizan radyasyon yok
 • Röntgende gösterilemeyen yumuşak dokuları gösterir
 • Gebelerde tercih edilen yöntem
 • USG eşliğinde biyopsi-girişimler
 • Standart USG de bilinen risk veya zararlı etki yoktur (çok uzun kullanımda vücut ısısını artırır).
 • En büyük risk yanlış tanı-tanı koyamama
HakkımızdaEkolsanEkolsan Tıbbi ve Elektronik Cihazlar Ltd. Şti.
+90312 419 24 00
+90505 908 77 01
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Kapat