EkolsanİletişimYorumlarMenü

USG ve Ekokardiyografi Cihazları

USG (Ultrason) Nedir?

Ultrasonografi erken ve hızlı değerlendirme imkanı sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Hasta başı kullanım kolaylığı, yoğun bakımlarda ve acillerde ultrason kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Ultrason (USG) anında görüntü vermesinin yanında kullanıcıya ve hastaya herhangi bir zararı yoktur. Ayrıca kullanıcı ultrasonografiye ait temel bilgilere hakim olmalı ve anlık görüntülemeleri doğru yorumlamalıdır.

Ultrasesin oluşumu, dokuda yayılımı ve bunların görüntüye nasıl dönüştürüldüğü, görüntüde yanlışlıkların nasıl oluştuğu ve bunlara cihazla nasıl müdahale edilebileceğinin bilinmesi tanı doğruluğunu artırır.

USG'de Bilinmesi Gerekenler

Düşük frekanslı USG dalgaları dokularda iyi yayılabilir fakat geri yansıyan dalga oranı düşüktür. Yüksek frekanslı olan ultrason dalgalarının dokularda yayılma özellikleri azdır, fakat geri yansıyan dalga oranı yüksektir. Böylece görüntü kalitesi daha iyi olur. Bu nedenle derin dokuları incelerken düşük frekanslı ultrason dalgalarını tercih ederiz.

Ultrason İle Görüntü Oluşumu

Ultrason ile görüntü oluşumu probda bulunan piezo-elektrik kristalleri ile olmaktadır. Bu kristallerin amacı elektrik akımını, mekanik basınç dalgalarına dönüştürmektir (piezo-elektrik olay: bu durum iki yönlü çalışır, yani bu cisimler basınç ile elektrik akımı üretebilirler).

Oluşan ses dalgaları dokulara gönderildikten sonra tekrar yansıyıp veya kırılıp proba geri dönmektedir ve prob ise bu sefer alıcı görevi ile gelen ses dalgalarını piezo-elektrik kristalleri ile elektrik akımına çevirip görüntüyü ekrana göndermektedir.

Ultrases Probun Yapısı

Ultrases probu elektrik enerjisinin ultrases enerjiye dönüştüğü veya tam tersinin yapıldığı yerdir. Prob ultrases enerjisinin vericisi ve alıcısıdır. Ultrasonik sistemdeki enerji dönüşümü sistemini özetleyecek olursak; önce elektrik enerjisi voltaj ve akım halinde transducer’a uygulanır, transducer’da bu enerji mekanik enerjiye dönüştürülür, transducer tarafından yayılan ses dalgaları bir akustik enerji oluşturur ve son olarak da sıcaklık ve basınç şartlarıyla oluşan kavitasyon baloncuklarının oluşturduğu kavitasyon enerjisi ortama yayılır.

2D USG Cihazları

2 boyutlu (2D) ultrason cihazları, öncelikle rutin incelemelerde kullanılan cihazlardır. 2D ultrason makineleri, genel değerlendirme ve kontrol amaçlı uygulamalarda kullanılır. Gebelik takibinde sık olarak kullanılan 2 boyutlu ultrason cihazları ile bebeğin kalp atışı, plasentanın pozisyonu ve bebeğin kordonu rahatlıkla görüntülenebilir. Bu cihazlardan alınan resimler siyah ve beyaz olur.

Bebeğin boyu, kilosu ve fiziksel gelişimi de 2 boyutlu ultrason cihazları ile takip edilebilir. Ayrıca 2 boyutlu ultrason uygulamaları, ultrason fiyatları bakımından en uygun seçenektir.

3D Ultrason Cihazları

3 boyutlu (3D) ultrason cihazları, özellikle gebelik takibinde daha net sonuçlara ulaşılmasına imkân verir. 3D ultrason uygulaması sayesinde bebeğin hangi haftada ne kadar gelişme gösterdiği detaylı olarak takip edilebilir. Ayrıca 3 boyutlu ultrason bebek görüntüsünün yakından, daha büyük ve renkli bir şekilde elde edilmesine imkân verir.

Genellikle 3. Aydan sonra kullanılan 3D ultrason yöntemi ile bebeğin kilosu, boyu ve hacmi daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Bu cihazlar ile kız veya erkek bebek ultrason görüntüsü detaylı bir şekilde izlenebildiğinden cinsiyet tespiti daha kolay yapılır.

4D Ultrason Cihazları

4 boyutlu ultrason cihazı ise üç boyutlu ve hareketli görüntü elde edilmesine olanak tanıyan teknolojiye sahip bir ekipmandır. Özellikle hamilelik sırasında sık olarak kullanılan 4D ultrason makineleriyle bebeğin baş, ayak ve el hareketleri bir film gibi anne karnından takip edilebilir.

4D cihazlar sayesinde cinsiyetin yanı sıra omurga gelişimi, el, burun, kafa kemikleri ve iç organlar oldukça detaylı bir şekilde izlenebilir. Bu sayede problem olduğu düşünülen bölgeler 4 boyutlu olarak incelenerek doğum sonrası yapılacak müdahale veya uygulanacak tedavi şekli en ince ayrıntısına kadar önceden planlanabilir. Ayrıca bu cihazlar ile yapılan ayrıntılı ultrason ile genetik kusurlar ve kromozom anormallikleri de fark edilebilir.

Down sendromu ve dudak damak yarığı gibi durumlar, 4D ultrason cihazları sayesinde erken dönemde tespit edilebilir.

Ultrason Cihazı Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Hamilelerde bebeğin sağlık durumuna yönelik taramalar
 • Kalbin çalışma düzenindeki olası aksaklıkların tespiti
 • Çeşitli enfeksiyonların araştırılması
 • Safra kesesi taşları ve hastalıklarının tespiti
 • Meme ve yumuşak dokularda oluşan tümörlerin araştırılması
 • Kas hastalıklarına yönelik yapılan incelemeler
 • Prostat ve genital bölge hastalıklarınnı araştırılması
 • Kist ve biyopsi tedavilerinde iğne ile yapılan girişimlerde görüntülemenin sağlanması
 • Tiroit bezi hastalıklarının araştırılması

USG Cihazı Hangi Parçalardan Oluşur?

 • Transdüser (Güç Dönüştürücü) Prob: Ses dalgalarını gönderir ve alır
 • Merkezi İşlem Üniti: Bütün işlemleri yapan ve prob ve kendisi için elektrik sağlayan bilgisayar
 • Transdüser Puls Kontrolü: Pulsun süresini, frekansını, şiddetini ayarlar
 • Ekran: Görüntüyü gösterir
 • Klavye ve Gösterge: Bilgi girişi ve sonuçların gösterilmesi
 • Disk Depo Aleti: Görüntü bilgilerini depolar
 • Printer: Yazıcı

Ultrason (USG) İnsan Sağlığına Zararlı mıdır?

Ultrasonografide röntgen ışınları ve radyasyon yoktur. Ultrasonografide ses dalgaları kullanıldığından vücuda herhangi bir zararı, yan etkisi yoktur. Ultrason cihazları ile görüntüleme, anlık sonuçları olan, nispeten ucuz, çok az sağlık riski olan veya hiç olmayan bir görüntüleme yöntemidir.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi ultrasonik dalgaların kardiyolojide kullanıldığı yöntemdir. Kardiyovasküler hastalıkların noninvaziv teşhisinde kolay, güvenilir, hastaya herhangi bir zararı olmayan ve sık tekrarlanabilir olması nedeniyleyaygın olarak kullanılmaktadır.

Ekokardiyografi Yöntemleri

 • Yüzeysel (Transtorasik) Ekokardiyografi (TTE)
 • Yemek borusu yolu ile (Transözofajiyal) Ekokardiyografi (TÖE)
 • Stres Ekokardiyografi
 • Strain ve Strain Rate Ekokardiyografi

Yüzeyel Ekokardiyografi Nasıl Yapılır?

Yüzeysel EKO yapılırken; hasta sol yan tarafa yatırılır ve hastanın göğüs kafesi üzerinde jel sürülen transdüser kalbin değişik bölgelerini incelemek üzere dolaştırılarak yapılır. Bu incelemede röntgen ışınları kullanılmaz. Aslında yüzeysel ekokardiyografi ultrason teknolojisidir. Genellikle inceleme 15 dakikada tamamlanır.

Ağrısız bir işlemdir ve yan etkisi yoktur. Kalp kapakçıkları, büyük damarların (aort damarı, pulmoner arter) kesitleri ve hareketleri ekranda görülür. Sonuçlar, testi yapan doktor tarafından değerlendirilir.

Transözofajiyal Ekokardiyografi

Uç kısmına transdüser monte edilmiş fleksibl bir endoskop aracılığıyla kalbe çok yakın bir akustik pencere olan özafagustan yapılan elektrokardiyografik incelemedir. Transtorasik ekokardiyografi ile yeterli görüntü elde edilmesine engel olan şişmanlık, amfizem gibi durumlarda, kalp boşlukarındaki trombüs ve kitlelerin kalp kapaklarındaki patolojilerin, konjenital kalp hastalıklarının daha net görüntülenmesi için kullanılır.

Stres Ekokardiyografi Nedir?

Stres ekokardiyografi (SE), egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır. Egzersiz ekokardiyografi, koşu bandı efor testinde egzersiz protokolünün uygulamasından hemen önce ve hemen sonra veya bisiklet egzersiz testi yardımıyla egzersizin her aşamasında ekokardiyografik görüntülerin kaydedilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Egzersiz testinin yapılamadığı durumlarda (bacak damar hastalığı, kas kemik yapı kısıtlılığı) damar yoluyla dobutamin, adenozin, dipiridamol gibi kalp ritmi ve kasılmasını arttıracak ilaçların belli zaman aralıklarında artan dozlarla kullanılması ile ilaçlı stres ekokardiyografi yapılmaktadır.

Stres ekokardiyografi için ortalama 4-6 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca bi 6 saatlik sürede sigara içilmemesi ve kafein içeren gıda (çay, kahve, çikolata, kola vb.) veya ilaç (bazı ağrı kesici ilaçlar kafein içerebileceğinden) alınmaması gerekir. Bu testten 24 saat önce hastanın kullanmakta olduğu bazı ilaçların kesilmesi gerekmektedir. Buna testi isteyen doktor karar verecektir. Alınmasına izin verilen ilaçların testten 3-4 saat önce az miktarda su ile yutulmasında mahsur yoktur.

Eko Cihazı İle Neler İncelenir?

 • M- Mode Ekokardiyografi: Bu yöntemde kalbe dar bir ses dalgası gönderilerek kalbin küçük bir kısmı incelenir.
 • İki Boyutlu Ekokardiyografi: Bu yöntemde birbirine yakın bulunan kardiyak yapılar arasındaki uyum incelenir. Bu amaçla kalbin belirlenen bölgesine ait görüntü oluşturulur.
 • Doppler Ekokardiyografi: İlk kullanılmaya başlandığı dönemde görüntüleme yapılamayan bu yöntemde kalp kapakçıkları ve büyük damarlardaki kan akış hızı gözlemlenir.
 • İki Boyutlu Renkli Doppler Ekokardiyografi: Doppler ekokardiyografinin daha geliştirilmiş şeklidir. Bu yöntemde doppler yönteminden daha hızlı sonuç alınır. Ayrıca kan akışı renkli bir şekilde gözlemlenir.

Kadınlarda Ekokardiyografi (Eko)

Kalp ve damar hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılan ekokardiyografi, kadın ve bebek sağlığı açısından da oldukça önemli bir uygulamadır. Gebelikte kadında kalp ve damar hastalıklarını gözlemlemek için ekokardiyografi uygulaması yapılır.

Ekokardiyografinin radyasyon içermemesi gebelikte kullanım için güvenli bir olanak sağlar. Ayrıca doğmamış çocukta var olan kalp hastalıklarının teşhisinde de ekokardiyografi önemli bir yer tutar. Fetal ekokardiyografi dediğimiz bu ekokardiyografi, ultrasona benzer bir testtir. Bu muayenede anne karnındaki bebeğin kalbinin yapısı ve işlevi görüntülenir.

Genellikle 18 ila 24. haftalar arasında yapılır. Bu işlemde derinlemesine bakış ile bebeğin kan akışında veya kalp atışında herhangi bir anormallik olup olmadığı ortaya çıkar.

Ekokardiyografinin Yan Etkisi Var Mıdır?

Ekokardiyografi basit, ağrısız ve güvenli bir tanı yöntemidir. Taramanın herhangi bir yan etkisi yoktur, ancak kayganlaştırıcı jel soğuk hissetmenize ve rahatsız olmanıza neden olabilir. Ayrıca elektrotlar cilt yüzeyinden çıkarılırken rahatsızlık hissedilebilir. Ekokardiyografide röntgen ve bilgisayarlı tomografi gibi işlemlerin aksine radyasyon kullanılmaz.

Hastalıklar oluşmadan önce önlem almak yaşamın kaliteli devamlılığı için önemlidir. Bunun için rutin hastane kontrollerine gitmek ve doktor tarafından istenen tetkikleri yaptırmak gerekir. Hastane kontrolüne düzenli gitmek hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedaviye erken dönemde başlanılmasında oldukça önemlidir. Siz de düzenli hastane kontrollerinizi yaptırarak sağlığınızı koruyabilir ve yaşamınıza daha kaliteli devam edebilirsiniz.

HakkımızdaEkolsanEkolsan Tıbbi ve Elektronik Cihazlar Ltd. Şti.
+90312 419 24 00
+90505 908 77 01
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Kapat